teisipäev, 15. märts 2011

Kas valimistulemusi moonutati?
Tundub, et elektroonilise hääletamisega on asjad tõepoolest segased. Miks ma ei saa teada, mitu eletronhäält tuli mulle näiteks Võru-, Valga- ja Põlvamaalt, kus ma kandideerisin? Mis saab valimisjaoskonnas hääletada vaid ühe korra, kuid elektrooniliselt lugematu arv korda oma esialgset tulemust muuta? Kes kontrollib, kas kohtadelt Tallinna keskkomisjoni edastatud andmed vastavad ikka täpselt kohaliku valimistulemustele, või on neiu, kes andmeid interneti kaudu teele saatis, ehk „eksinud“. Agasid on palju. Lisan tänases Õhtulehes ilmunud õigusteadlase Ando Lepsi artikli, mis avab teema põhjalikult.  


Mastaapse valimispettuse oht

Ando Leps (õigusteaduse doktor, riigikogu VIII ja IX koosseisu liige)
15. märts 2011, 07:01.Riigikogu valimise seaduse § 44 sätestab võimaluse hääletada elektrooniliselt vabariigi valimiskomisjoni (VVK) veebilehel, kusjuures tingimus on lihtne ja täpne – valija hääletab ise.

Pärast samas paragrahvis toodud elektroonilise hääletamise protseduuride teostamist saab valija veebilehel teate hääle vastuvõtmise kohta. Kõik oleks nagu korras. Kuid sama paragrahvi p 6 kohaselt on valijal õigus oma elektrooniliselt antud häält ka muuta, mis tekitab palju segadust. Miks siis «tavahääletamise» korras ei ole niisugust võimalust ette nähtud? Kuid arvatavasti on just sellel sättel väga kaalukas osa tahtliku valimispettuse toimepanemise korral. Järelikult Eestis toimuvad valimised ei ole ühetaolised ning salajased ja ei vasta seega põhiseadusele.

E-hääletamise puudused

Esiteks. Kas elektrooniline hääletamine on ikka turvaline? Olulisim on siin arvatavasti e-hääletamise ründamisviis, mida VVK ei ole võimeline tuvastama. Just sellel põhjusel kuulutati ebaõnnestunuks USA kaitseministeeriumi SERVE-nimeline elektroonilise hääletamise süsteem. E-hääletuse turvalisuse probleemidele juhib tähelepanu 2010. aasta sügisel Oxfordis peetud konverentsi jaoks valminud Barbara Simonsi ettekanne, milles peetakse otsesõnu ebaturvaliseks Eesti e-hääletamise süsteemi! Meie naaberriikides Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Venemaal ei tunta parlamentide valimisel e-hääletust. Kas siis ka vana õiguskultuuriga riigid nagu Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa jt on nii primitiivsed, et nad ainult paberi peal valivad?

Kuid VVK eesotsas «eluaegse riigikogu kantselei juhataja» Heiki Sibulaga ega e-hääletamise projektijuht Tarvi Martens ei pidanud ohtusid oluliseks. Seepärast on TÜ üliõpilane Paavo Pihelgas saatnud 5. märtsil VVK ametliku kaebuse, milles ta argumenteeritult palub VVK kaaluda elektrooniliselt antud häälte tühistamist. 7. märtsil sai ta oma kaebusele Sibulalt võrdlemisi sisutühja vastuse. Miks VVK esimehe vastus oli sisutühi? Võib arvata, et tegelikult see kaebus näitas kätte e-hääletamise kitsaskohad ja lauspettuse võimalused. 8. märtsil Pihelgas saatis uue kaebuse VVKle, millise viimane saatis riigikohtule lahendamiseks, mis riigikohtu pressisekretäri ütluse kohaselt ei olnud möödunud reedel veel riigikohtusse laekunud. Riigikohus peab seitsme tööpäeva jooksul lahendama nimetatud kaebuse.

Kui väga lühidalt võtta kokku Pihelgase kaebuse sisu, siis selgub, et suhteliselt keskpäraste IT-võimetega noormehel oli väga lühikese aja ja väikese vaevaga võimalik kirjutada pahavara, mis blokeerib e-hääletamisel teatud (pahavara loojale või tellijale vastunäidustatud) riigikogu liikmekandidaadi poolt hääletamise ja kuvab hääletaja ekraanile valeteate e-hääletuse eduka toimumise kohta.

«Pealtnägija» saates esines Pihelgas enesekindlalt ja kaitses oma seisukohti argumenteeritult. Samal ajal e-hääletuse projektijuht Martens saate jooksul ainult naeratas, kuid siiski möönis e-hääletussüsteemi turvalisuse puudulikkust. Jääb täiesti arusaamatuks, kuidas VVK sai tellida tarkvaraettevõttelt sellist ebakindlat e-hääletussüsteemi riigikogu valimiste läbiviimiseks? Või tellitigi see kindla tagamõttega?

Milleks oli vaja reklaamipausi?

Teiseks. Riigikogu valimistulemused, mis avaldati 7. märtsil valimisringkondades häälte ülelugemisel, erinevad 6. märtsi hilisõhtul avaldatud valimistulemustest 0,6% ehk 6939 inimese võrra. 0,6% moodustab tervikust ehk 100% küll suhteliselt väikese suuruse, kuid selle najal on võimalus leida riigikogu valimistel käinute arv. Isegi vähe koolis käinutele on see arv üllatav – 6939: 0,006 on võrdne 1 156 500 inimesega?

Kolmandaks. Delfi korraldatud Facebooki hääletamisel, millest võttis osa 42 717 inimest ja ühe inimese poolt mitmekordne hääletamine on välistatud, oli kardinaalselt erinev nendest tulemustest, mida pakkusid välja kõikvõimalikud ennustajad. Toon sellekohased protsendid: IRL – 18,1, Reformierakond – 18,1, Eestimaa Rohelised – 3,8, Eesti Keskerakond – 27, SDE 15,3, Rahvaliit – 5,8, mõni teine erakond – 1,9 ja üksikkandidaat – 4,9.

Neljandaks. Millegipärast tekib tunne, et e-hääletamise 1,5tunnist «reklaamipausi» võis olla vaja «häälte uue tasakaalu» tekitamiseks, et tellija saaks just sellise tulemuse, mida ta soovis, kuna valimistulemused pidid ju näitama mingisugustki sisemist loogikat. Arusaamatust tekitas ka VVK juhi väide, et selle 1,5tunnise «reklaamipausi» ajal sisestati andmeid käsitsi?

Viiendaks. Enim e-hääli said A. Ansip – 5935, U. Paet – 3942, K. Pentus – 3827, praktiliselt tundmatu K. Kallas – 3017,

M. Laar – 2979, T. Rõivas – 2754, J. Parts – 2501, E. Savisaar – 2240, S. Mikser – 1878 ja K.-M. Vaher – 1791. Kui vaadata e-hääletuse ja tavahääletuse toetuse erinevust, siis tulemused on valitsuserakondade Reformierakonna ja IRLi kasuks, vastavalt +17,7% ja +14,5% ning Keskerakonna kahjuks (–47,5%). Samas on SDE puhul erinevus minimaalne (+3,4%).

Millise otsuse teeb riigikohus TÜ üliõpilase Pihelgase kaebuse alusel, mis puudutab lähitulevikus ülioluliselt Eesti riigi arenguid, selgub peagi riigikohtu sellekohasest otsusest


Kommentaarid:
Jaan, 07:36, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .Õiglane oleks valimised uuesti korraldada, ilma e-hääletuseta ja häältelugemise juures peaksid igas valimisjaoskonnas olema vähemalt 5-6 partei esindajad.
enne, 08:59, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .Kõigepealt see ei ole valimissüsteem, vaid hääletamissüsteem, milline ei vii mitte ainult stagnatsioonile nagu paljud mainivad, vaid koguni diktatuurile meie riigis.
mhh..., 09:55, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .valimissüsteem ei ole parteide kaitseks, riigi kaitseks, süsteemi kaitseks – valimissüsteem on selle kaitseks, et igal inimesel oleks võimalus otsustamisel kaasa rääkida. kes ei usalda e-hääletamist mingu kohale. igaühel on võimalus koha peal valida, e-valida ja – kujutage ette – valimata jätta. sealhulgas e-valimata.
juba tuttavate mobiilifotode vastu häälte müümisel aitab e-valimine ideaalselt. valid ära, teed pildi, saad raha... ja valid uuesti, teistmoodi, teed teise pildi, ja saad teiselt kandidaadilt raha. lõpuks valid nii nau ise tahad, ei tee pilti ega sa raha. ja pätid ongi karistatud.
09:58, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .Asjalik ja õige artikkel.Kui oli mingigi võimalus valimistulemuste võltsimiseks,siis need tulemused tuleb kindlasti vaidlustada kohtus ja e-valimistulemused kehtetuks tunnistada,mingisugune kord ja seaduslikkus peab isegi siinses riigis kehtima!
Mitmed riigikodanikud on ka avalikus meedias väljendanud oma kahtlusi e-valimiste ja nende tulemuste suhtes,välja on toodud just e-valimiste ja tavavalimise suur protsentuaalne erinevus praeguste võimuparteide kasuks,samas sõltumatud küsitlused on näidanud enne valimisi teistsugusi tulemusi.See annab aluse e-valimiste vaidlustamiseks kohtus ja kordusvalimiste korraldamiseks nagu on demokraatlikule riigile kohane,meie kodanikukohus on seda riigilt nõuda,kui tahame elada õigusriigis.
Alar, 10:50, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .Mastaapse pettuse oht on kõikjal, mitte ainult E-valimistel. Näiteks kui üks inimene ainuisikuliselt saab ainult ühest-kahest jaoskonnast rekordarvu hääli, on see kahtlane ja viitab mastaapsele valimispettusele. Kui selgub veel, et sama isiku poolt on hääletanud välisriigi kodanikud, kes on fiktiivselt registreeritud Eestisse, on see veel kahtlasem. Petta saab igatpidi ja ajakirjanikud võiks juba lõpetada selle silmnähtavalt kallutatud demagoogia.
Imelik, 10:54, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .Kallas tundmatu kuju sai 2 kuuga nii palju hääli.Rääkis valijatega kohtumisest- kõige enam kohtus ta 500-800 valijaga.Pealegi vusserdas ta mingi jama ju ka kokku.Isegi Ansip viibutas sõrmega ja nüüd selline häälte saak praktiliselt tundmatule inimesele.Või on rahvas loll,et isa oli tore mees,eks siis tütar on ka????????
TMS hinnangul riigivõim on Eestis mittelegitiimne., 12:17, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar ."TMS hinnangul on viimaste valimiste korraldamise käigus saanud selgeks, et Eesti, mis pole juba mõnda aega olnud sisuliselt demokraatlik riik, pole seda enam ka formaalselt. TMS on seisukohal, et riigivõim on mittelegitiimne."
http://www.syndikaat.ee/news.php?uID=4366&lang=est
Mari, 12:23, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .Mul tekib küsimus kus oli siis opositsioon , kui toimus valimisseadusse muudatuse tegemine , millega e- valimisel saab oma häältuse tulemust muuta,miks selle punkti ümber ei tehtud mingit kära ja kus oli õiguskantsler -see punkt ei ole ju eesti põhiseadusega kooskõlas! Ka eelmiste valimiste ajal toimusid häälte lugemisel mingid suured segadused. Ja see et kogu aeg on valimiskomisjoni esimeheks üks ja sama isik, igihaljas Sibul. See kõik tuletab meelde Masueelset olukorda kus juba paljud eksperdid,majandustegelased ennustasid pikemat aega suurt majanduslangust, meie Ansip aga andis laenu -buumile aina hoogu juurde lubades Eestile kohta esimese viie hulgas. Sama kordub e-valimistega kõik suured it-tehnoloogia riigid leiavad et e-valimine ei ole turvaline , meie aga jäärapäiselt püüame tõetada vastupidist. Igatahes jõudu TÜ üliõpilasele Paavo Pihelgasele , see e-valimine ei ärata usaldust.
ilmatark, 12:43, 15. märts, 2011Ebasobiv kommentaar .ei ole mingit põhjust enam kahelda,et valimistulemused on valitsevate parteide kasuks kallutatud e-häältega,mida on võimatu kontrollida ja millele ka täispanuse pani peaminister,kui ta deklareeris,et teeb kõik selleks,et võimule jääks sama koalitsioon.
Ise ma käisin valimsjaoskonnas,kuigi oleksin võinud kasutada mugavmat e-hääletamist.
Tean veel paljuid,kes samuti tegid,kuna umbusaldasid intuitiivselt.
NÜÜDSEKS TÕESTS ÜKS ASJAARMASTAJA NOOR TUDENG,ÜHTE TURVALISUSE AUKU,mis ei olnud teadmata ju meie IT.spetsidele ja kaheldamatult meie valitsejate ladvikule.
Arvan,et kui Riigikohus ei näe põhjust valimistulemuste tühistamiseks,mis nii saab ilmselt olemagi,siis läheb see protest edasikaebamisele Euroopasse ja jõuab kogu maailma niikuini.
Kogu meedia vaikib sellest,nagu see kombeks olnud alati,
mis ei ole kasulik ansiplaste algava diktatuuri kinnistumisele,
lootuses see summutada.
Häbi muidugi,sest kogu maailm imestab ja vangutab pead,kuidas on see võimalik?
Viisakusest ja reglendi pärast õnnitleti.
Milline krahh,kui selguks,et tegemist oli mastaapse valimispettusega.
Kahju,et meie rahvas ei julge tänavale protesteerima minna.
Kuna nii osavalt on inimgrupid omavahel riidu aetud,kes ühistmeelt ei leia.
Eestlased on omavahel riius,rääkimata muukeelsetest elik venekeelsetest,kes küll kodanikud,kuid kellest on jälle riigivaenlased tehtud,peaasi et rahvas omavahel tülitseks,sellist rahvast on kerge kuritarvitada kliki valitsusel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar