teisipäev, 6. august 2013


Valimised võidab Valga!

Pealkiri pole huupi valitud. 20. oktoobri valimiste kindlad võitjad on nii Valga linnakodanik kui kogu Eesti elanikkond. Seda lihtsal põhjusel, et praegu kehtiv poliitiline kokkulepe, mis kindlustab Toompeal võimuloleva seltskonna kiire rikastumise, enam ei tööta! See pole suutnud tagada ülejäänud Eesti edu.

Avatud maailm on avanud ka eestlaste silmad ja nad pole enam nõus töötama Euroopa madalama palga eest, mis kindlustaks neile vaid Euroopa viletsama pensioni. Rahvas, kellest rohkem kui pool teenib palka, mis on alla riigi keskmise, pole enam nõus senist riigivõimu tagasi valima. Praeguse valitsuse erakordselt räige kokkuhoiu poliitika riigieelarve tasakaalu nimel on hakanud pärssima eestlaste arengut.
Elatustase, sotsiaalpoliitika, arstiabi- ja hariduse kvaliteet riigis käivad suure hooga alla ja seda tajub pea iga valija, kes ei kuulu elanikkonna selle 10 protsendi hulka, mis moodustab meie rahva rahalise eliidi.

Sa räägid ju suurtest, mitte kohalikest valimistest, küsib lugeja? Sugugi mitte. On möödas aeg, kus kohalike ja Riigikogu valimiste vahele sai selge piiri tõmmata, et kohalikel otsustatakse Kapa-Kohila tänavate ning suurtel valimistel kogu riigi tulevik. Tänaseks on kõik valimised, nii kohalike omavalitsuste, presidendi, Europarlamendi kui Riigikogu valimised üksteisega tihedasti läbi põimunud. Arvan, et kui homme oleks järgmised presidendi valimised, siis Toomas-Hendrik Ilves Kadriorgu enam ei pääseks. Uus olukord, nõuab teistmoodi mõtlevat meest.

Rahva väärtuste skaala on viimaste aastatega kõvasti muutunud. Riigipea kikilipsust on tähtsamaks saanud kodused mured oma perekonna heaolu ja isa-ema teenistuse pärast.
Et riigi poolt pakutav teenuste võrk kiiresti kokku kuivab, siis muutuvad ikka olulisemaks kohaliku hariduse ja arstiabi kättesaadavus ning vanemate sotsiaalhoolduse tase. Siit lähebki sild kohalike valimiste tasandilt otse Riigikokku välja. Valga linna koolide tulevik sõltub valitsuspartei Isamaaliidu-ja Respublika poliitikute tujudest, haigla ja hooldekodu saatus Reformierakonna sotsiaalministrite vanusest ja elukogemusest. Kõige krooniks saab aga alati rahandusminister Jürgen Ligi arvamus. Kui temale ikka Valga ei meeldi, siis ta eelarvest siia raha ka ei anna. Seepärast on vaja kohalikul tasemel võimule valida kindla  käega ja suure läbilöögi võimega poliitikud, kelle tööd juhib vaid üksainus püha eesmärk - teenida Valga linna elanike ja mitte kellegi teise huve!

Kirjutan neist asjust lootuses, et euroopalik valimisharjumus jõuaks ka Eestisse ja Valka. Et hääletama minnes ja poliitiku valimislubadusi lugedes, vaadataks ka laiemalt, et mis mees see lubaja on. Kelle huve ta teenib?  Oravapoisist Tallinna linnapea kandidaat Valdo Randpere avaldas mõni päev tagasi meedias oma isikliku valimisprgrammi. Kui esimesel kohal oli Tallinna Televisiooni müümine mõnele erafirmale, siis teisele kohale asetas Randpere väikelaevade sadama avamise Tallinnas! Ei sõnagi eakate sotsiaalhooldusest, ei haiglatest, ei peretoetustest. Oleks ju kohutav, kui 420 000 elanikuga linna hakkaks valitsema mees, kellele on esmatähtis luksusjahtide sadama loomine, mitte tavakodaniku eluolu. Kuid riigis on see juhtunud, et meid valitseb juba pikemat aega Reformierakond, kelle selgeks eelistuseks siiani on olnud Eestimaa jõukam osa, mitte töötud ega lastega pered.
Kuhu meie elatustase jõudnud, pole vist vaja Valga rahvale küll lähemalt selgitada.

Nädalapäevad tagasi (28.07.13) ilmus Saksa juhtivas ajalehes Die Zeit artikkel Eesti majanduslikust olukorrast. Defi portaal vahendas loo ka eesti lugejale. Selles artiklis imestatakse, kuidas eesti rahvas on suutnud vastu panna sellele suurele kokkuhoiu poliitikale, mis Ansipi-Ligi valitsus rakendas. „Keskmine brutosissetulek ulatub Eestis kõigest 800 euroni kuus, pensionärid saavad keskmiselt 320 eurot. Valitsus on viinud sotsiaalkulud miinimumini, et mitte riskida eelarve puudujäägiga,“ kirjutab Die Zeit ja väljendab ärevust, “Kui valitsus nii karmilt kokku hoiab, on ka investeeringud, mis võiksid töökohti juurde luua, kesised.“ Meie teemaga aga haakub aga ajalehe suur imestus, kuidas eestlased äärmuslikule kokkuhoiu režiimile reageerisid. “Eestlased premeerisid Ansipi liberaal-konservatiivset valitsust 2011. aastal tagasi valimisega!“   

Nähtavasti jäi see eestlaste viimaseks preemiaks, mille nad oma tühjast rahakotist praegusele valitsusele maksid ja 2015. aasta Riigikogu valimistel premeeritakse häältega teisi. Eesti vajab ammu muutusi ja 20. oktoobri kohalikel valimistel astutakse nende suunas pikk samm edasi. Kui kõik valijad hääletama tulevad ja ka need 46%, kes veel oma lemmikerakonda leidnud pole, õige otsuse teevad, saab Valga linn Eesti riigi arengusse kõva sõna kaasa öelda.

Ilmus 6. augusti Valgamaalases