neljapäev, 24. november 2011

Arupärimine peaminister Andrus Ansipile


Seoses Otepää Vallavolikogu 23. novembri otsusega sulgeda, 2008. aastal president Ilvese poolt parima põhikooli tiitliga pärjatud, Pühajärve põhikool, esitasin paeaminister Ansipile arupärimise. Miks taandub Eestis demokraatia ja  kohalikule kogukonnale tähtsaid otsuseid tehakse volikogudes ilma rahvaga nõu pidamata. 
Toon ära arupärimise teksti:


Hr. Andrus Ansip                                                                                          24. november 2011

Peaminister

ARUPÄRIMINE
Koolireformist ja huvigruppide kaasamisest

Lugupeetud härra Andrus Ansip,
23. novembril toimus Valgamaa Otepää Vallavolikogu tormiline istung, kus lastevanematest, õpilastest ja õpetajaist pungil saalis tehti otsus Pühajärve põhikooli sulgemise kohta. Seda vaatamata lastevanemate varasematele korduvatele protestidele ja arupärimistele otsuse õigsuse kohta. Enne istungit kogunes vallavolikogu hoone ette suur rahvahulk, kes skandeeris kavatsetava otsuse vastu.

Pühajärve põhikooli eest võitlev kogukond on viimase paari aasta jooksul mitmel korral nõudnud valla juhtkonnalt selgitust kooli sulgemise põhjuste kohta, kuid ammendavat vastust pole saadud. "Pühajärve põhikool on tugev, innovaatiline ja elujõuline kool, mis vastab riikliku rahastamisesüsteemi mudelile. Pühajärve põhikooli lapsed saavad hea hariduse ning sellel on oluline koht kogukonna identiteedile ja selle hoidmisele. Vallavalitsuse otsus kool sulgeda ei ole põhjendatud," on öelnud kooli hoolekogu esimees Andrus Eensoo.

Kooli hoolekogu liikme Teet Reedi sõnul on mõistetav, et gümnaasiumivõrk võib vajada ümberkorraldust. "Kuid nagu on väljendanud nii peaminister kui ka haridusminister, tuleb hoida ning säilitada kodulähedasi põhikoole," ütles ta. "Pühajärve kooli sulgemise põhjendamiseks ei ole vallavõim esitanud sisulisi argumente ega fakte, samuti puudub neil tulevikuvisioon," lisas ta.
Seoses eelpool tooduga on meil Teile järgmised küsimused:
1.      Kuivõrd oluliseks peate, et õpilastel oleks võimalik käia kodu lähedal põhikoolis?

2.      Kas põhikoolide sulgemine on üks osa koolireformist, mille käigus on plaanis sulgeda hulk gümnaasiumeid?

3.      Miks on Otepääl läinud asjad nii, et tähtis otsus vallavolikogus, mis peaks teenima valla ja tema elanike huve, tehakse räigelt elanike tahte vastaselt ja tuleb vastu võtta suure rahvahulga protestide taustal?

4.      Miks juhtub Otepääl, kus võimul Teie juhitav Reformierakond, et kooli hoolekogule ei suvatse vallavõim anda selgitusi ja arvestusi kooli sulgemise vajaduse kohta?

5.      Miks Teie arvates lähevad Eestis asjad tihtipeale sedaviisi, et kohalik elanikkond jäetakse tähtsate kohalike küsimuste arutamisel kõrvale ja otsused sünnivad vallamaja kabinettide kinniste uste taga?

6.      Miks juhtub meil nii, nagu läks seekord Otepääl, et kogukonna ja kooli hoolekogu ettepanekutega kohalike probleemide lahendamisel enam üldse ei arvestata ja kooli sulgemise otsusest saab direktor teada kohalikust ajalehest?

7.      Pühajärve põhikooli hoolekogu on juba välja öelnud, et kavatseb vallavolikogu otsuse kohtusse kaevata. Kas peate seda loomulikuks, et Euroopa Liidu liikmesriigi ühe vallakooli saatuse peab otsustama kohus?

8.      Kas Teie ei näe Otepää Vallavolikogu otsuste tegemise jäiga stiili taga demokraatia kriisi ilminguid kohaliku elu juhtimisel?


Lugupidamisega, Heimar Lenk
Võru-, Valga- ja Põlvamaalt valitud Riigikogu liige 

                                  


1 kommentaar:

 1. Olen ammu loobunud imestamast selliste otsuste üle.Meil ongi nii, et ei ole mitte riik inimeste jaoks, vaid on inimesed riigi jaoks.Ning Eesti inimene on seadusekuulekas, mõisakupjaid on ta alati kartnud.
  Aga kiitus Teile, et probleemil sarvist haarasite.Ehk tuleb kord ka päev,
  "mil kord pirrud kahel otsal
  suisa löövad lõkendama..."
  Kui palju küll eestlane välja kannatab, enne, kui vastu hakkab?

  VastaKustuta