neljapäev, 26. mai 2011

Valga haridusreform ootab tarku tegijaid!

Peatugem, enne kui on hilja!
Ajaleht Valgamaalane  24.05.2011
Heimar Lenk, Riigikogu liige (Keskerakond)

Olen Valga haridusreformiga tegelnud selle algusest peale ja küsimusega üsna hästi kursis. Mul on ka kindel nägemus, millist konkreetset varianti peaks kaaluma, kuid selles artiklis ei kiirusta ma oma arvamust peale suruma. Sõna võtmata asja edasi pealt vaadata aga ka ei suuda.

Valgalased andsid mulle eelmistel kohalikel valimistel rekord­arvu hääli ja nii on ka kohustus nõnda tähtsas küsimuses, kui seda haridusreform, tingimata kaasa rääkida.

Alustan pöördumisest Valga linnavolikogu poole. Kuuldavasti on haridusreformi käivitamise küsimus järgmise istungi päevakorras. Teen linnakodanikuna saadikutele ettepaneku see punkt välja jätta. Miks? Sellepärast, et reformi sisu on läbi töötamata, ta on toores. Ma ei ole volikogus, ega linnavalitsuses kohanud veel ühtegi inimest, kes suutnuks mulle reformi vajaduse, eesmärgid ja sisu ära seletada.

Oma kogemustele toetudes julgen öelda, et tegijaile endile arusaamatu reform pole veel kunagi hästi välja kukkunud. Küll on neid aga hulganisti läbi kukkunud.

Vaadake meie haldusreformi. Ei kala ega liha. Mispärast? Aga sellepärast, et mitte keegi, peaminister ega regionaalminister suuda täpselt seletada, mida nad tahavad.

Küsisin 18. mail Riigikogu infotunnis sel päeval peaministri ülesandeid täitnud Mart Laarilt, miks tema erakonna IRLi haldusalas olev reform toppama on jäänud. Ta vastas: sellepärast, et ühiskonnas pole kohalike omavalitsuste ühendamise küsimuses saavutatud konsensust.

Täpselt samamoodi ei ole Valgas konsensust haridusreformi suhtes. Ebakõladega ta ka algas, kui linnavolikogu esinaine Külliki Siilak kirjutas Tartus tolleaegse haridusministri Tõnis Lukasega alla reformialase koostöö protokolli. Seda sammu avalikkusega ei arutatud. Ka mitmed volikogu liikmed said allkirjadest teada alles ajakirjanduse kaudu.

Kiirustamine segase haridusreformi elluviimisel aitas lõhkuda ka linna eelmist võimuliitu Keskerakonna ja Reformierakonna vahel. Vägisi tundub, et uus võimuliit keskmeeste ja sotsiaal­demokraatide vahel kipub viga kordama. Sellest, et lõhe linnavõimu ja rahva arvamuse vahel süveneb iga päevaga, ei julge palju rääkidagi.

Maakonna ajaleht teeb tänuväärset tööd, avaldades küll gümnaasiumi, küll põhikooli hoolekogude avalikke pöördumisi. Tasub vaid heita pilk lehe kommentaaridele, et mõista, kui tuliselt kired linnas lõkkele löönud.

Veel hullemad on kommentaarid niinimetatud teeõhtu kohta, mille korraldamisega kultuurikeskuses püüti kirgi maha jahutada. «Rahva arvamusega arvestav valitsemine on demokraatia alustalasid,» tuletavad ühed kommentaatorid meelde. «Rahvast ei kuula keegi, teeme piketi ...» leiavad teised.

Hoopis ootamatud on Valgamaalase korraldatud arvamusküsitluse tulemused. Umbes pooled vastajaist ei soovi üldse hariduselu muutusi. Pooldajate seas aga lähevad nägemused reformist kardinaalselt lahku. Selge, et Valga üldsus ei ole haridusreformi vastu võtmiseks valmis. Linnarahvale pole suudetud asja ära selgitatud. Kuid kellele siis reformi teha, kui mitte Valga rahvale?

Ma ei kahtle, et linnavalitsus ja saadikud püüavad anda endast parima, et elu edeneks ja haridus Valgas paremaks saaks. Aga kahjuks juhtub jälle nii, nagu tavaliselt.

Seepärast tuleks ohtlik reform sel viisil, nagu ta praegu volikogu ette tuua tahetakse, kohe peatada. Juba käivitatud muutustele on raske pidurit tõmmata. Võin üles lugeda kümneid arengukavasid, mis meil Riigikogus vastu võetud. Alates looduskaitsest ja lõpetades energiamajandusega. Kas nad töötavad? Ei. Need on surnud paberid, mille autorid aastate pärast oma allkirja häbenevad.

Püüdkem siis Valgas teistpidi teha! Võtkem aeg maha, pangem kokku asjatundjate töögrupp, kaalugem kõiki variante ja tehkem siis tark otsus. Meil pole kuhugi kiirustada. Mitte keegi ei nõua reformi homme. Aastaks 2013 peaks rakenduma gümnaasiumide kolm õppesuunda ja muu sellega seonduv.

Austatud rahvasaadikud Valga linnavolikogus! Kasutagem kaunist suve natuke ka mõtlemiseks ja tulgem sügisel välja asjaliku hariduse arendamise projektiga, mida teised Eestis kadestaksid. See õnnestub kindlasti, kui te ei unusta kõigi valgalaste-lastevanemate, õpetajate ja õpilaste endi häält ära kuulata.

Valgamaalase lugejate kommentaarid

Gabriel
24.05.2011 07:52
Ta ilmutas end jälle.

Agnes
24.05.2011 09:04
Mina armastan Lenksut sõltumata tema seisukohtadest,ega mees ei peagi väga arukas olema.


RE+IRL
24.05.2011 09:06
toetame täielikult Heimar Lengi ettepanekut,õigem oleks öelda,et hea on ,et Heimar Lenk toetab eelmisel volikogul RE ja IRL ettepanekut mitte algatada hariduselu muudatusi Valga linnas kuni ei ole saavutatud lõplikku selgust,mida see reform linnale ikkagi annab ja kuidas seda ellu viiakse,loodame ,et kaine mõistus pääseb löögile ja Siilak&Härk astuvad tagasi ja ei suru oma jaburdusi meile peale

irv
24.05.2011 09:13
sa võta lenks oma koalitsiooni, te sobite nii hästi

erak
24.05.2011 09:10
Mida see Lenk nüüd küll ütles mida me veel ei teadnud?
Nämmutas vaid tatti ja trügis esiplaanile.
Mis sa kraaksud sealt Tallnast?
 Kui soovid kohalikul tasandil midagi ära teha siis tule ja ela Valgas, kõnni-sõida mööda auke ja muhke, vaata kuidas väikeettevõtlust eelkõige tänu "üliagaratele" maksuametnikele siin välja suretatakse ja alles seejärel võid mõne sõna sekka öelda.
 Kui kaovad kohalikud ettevõtted, kaovad ka töökohad, lahkuvad pered ja kellel seda haridusreformi siis enam üldse vaja on?
 Siiani oled Valgas käinud vaid vahetult enne valimisi pensionäridele "keelt kõrva ajamas" aga Valga linn ei koosne(õnneks veel mitte) ainult pensionäridest.

Aitäh toetuse eest.
24.05.2011 09:21
Mõned vennad ei suuda palgaraha täis teenida - hakkavad traditsioone lõhkuma. Kui kinnisilmi valitakse presidendiks ameerilkane, siis võiksid ikka Valka tema koolimajad jääda. Edaspidi hakkab kooliminevate laste arv suurenema. No, mis te lõhute! Pole see reform ega kedagi.

RE+IRL
24.05.2011 09:28

nüüd on uus kompromiss laual,kuna vene koolis on õpilasi vähe ja maja pooltühi ning nagu ütles abilinnapea Alar Nääme on vene kool üldse üks sotsiaalprojekt,sinna kooli võetakse vastu kõik soovijad olenemata teadmistest,siis paigutatakse vabadesse ruumidesse moodustatav klassikaline gümnaasium,toimub aktiivne noorte lõimumine ja kõik on õnnelikud,sellised mõtted saavad ainult tekkida nende tegelaste peades,kelle elu moto on in vino veritas ja veel eilses telepöördumises teatas Alar Nääme,et klassikalise gümnaasiumi alusõpetusesks on riigikaitseõpetus s.t. tegemist saab olema poolsõjaväelise moodustisega ja siin võib isegi tõde varjul olla, Härk on Kaitseliidu kapral,Nääme reservseersant, Tõlner erusõdur,kindralstaap on koos,Siilak ja Laugessaar on väljaõppinud vene armee meditsiinieruvanemleitnandid,vajadusel saab ka opositsioon tugevdada koalitsiooni lahinguvalmidust


Walk
24.05.2011 09:56
Milles nüüd probleem Valgas ju keskud võimul? Tehke paremini kõik trumbid teile kätte!

just
14.05.2011 10:08
Tõepoolest ei ole vaja kiirustada. Enne põhjalikult asi läbi mõelda. Miks peaks volikogu kiirustama? EV- ei peaks linnukese pärast midagi tegema.

 Kui kõik alustatud asjad on lõpuni viidud, siis tuleks uutega alustada. Küll on vastik kuulata, et midagi tehakse ülepeakaela. Viimasel teeõhtul süüdistati ülepeakaela tehtud punase koolimaja remondi lähteülesannet. Paistab, et koolireform Valgas on samal ehku peal -- teeme ära ja vaatame, mis välja tuleb.

RE+IRL
24.05.2011 10:17
nad juba teevadki
totaalne linnavalitsuse remont,väheusaldusväärseid inimesi survestatakse ,et nad ise lahkuksid nagu näiteks rahandusameti juhataja,pea-raamatupidaja,linnavaraameti juhataja koht kaotatakse ära ja ühendatakse linnaplaneerimisametiga uue vana juhi Fasteri alluvuses(kes pole hakkama saanud tänase tööga),spordiklubid kaotatakse ja vähene raha tahetakse panna spordikooli asutamisse,no ja enda kiitmiseks oma ajaleht 400 000- aastaeelarvega

arvamus
24.05.2011 10:38
Tänane Valga on nii ühtede kui teiste valitsejate poolt aetud kreeni.Lõhutakse ,lammutatakse.....halvad lepingud , tööteostajad kõnnivad minema,kedagi ei karistata,keegi ei vastuta, allhankijad tõmmatakse kotti....aga see on tänase Eesti üldlevinud ja väga tõsine probleem.Ettevõtluses on palju ebaausaid inimesi,korruptsioonist ei ole mõtet rääkidagi.

Julgen isegi Hr. Lenki kiita,et julges sõna võtta. Vähemalt jääb ehk üks lollus tegemata.ka arvamus
24.05.2011 10:55
 ....kallid linnavõimurid -jahtuge maha sellest koolireformist.Pole see senine haridus ju kaugeltki halb olnud,siit väikeset Valgast on ju sirgunud üsna helgeid päid.Kõik ei saagi ju kuldpeadeks ja seda väevõimuga.See et vene gümnaasiumi võetakse vastu õpilasi ilma konkursita on ju hea,kui ruumi on ja tahetakse ikka õppida las püüavad.Ka on õpilased teatud kontrolli all ja ei jõlgu niisama linnapeal tegevuseta ringi. Mõnel tärkabki elu mõte ja sisu alles veidi hilisemas eas ja siis pannaksegi õppimisele rõhku viimastes klassides.Nii et selle haridusreformiga pole vaja kusagile kiirustada,on ju palju pakilisemaid lahendust nõudvaid küsimusi ja tegelemisi!

RE+IRL
24.05.2011 17:28
linnavalitsusest kostis appppiiiiiii

RE+IRL
24.05.2011 18:19
uued uudised kompromissimeistritelt,löögipataljon "Leibstandarte Härk" inkorporeerib oma ridadesse allejäänud gümnaasiumi riismed ja suundub Hispaaniasse päästma võimultkukutatud sotsialiste,Hispaania pealinn nimetatakse ümber Valgaks,Eestis asuv asundus Valga kaotab igasuguse mõtte,raudtee võetakse üles,viimased kodanikud lahkuvad teadmata suunas ,maanteed õhatakse ja linn põletatakse maha,Pedeli ette ehitatakse 25 meetri kõrgune tamm,endise linna territooriumi asemel laiub siis Valga meri,internatsionaalse abi korras annetab Hispaania siis kaks vaalaskala,kes asuvad siin geomeetrilise kiirusega paljunema.....

 te lugesite võibolla kunagi ilmuvast bestsellerist "XXI sajandi muinasjutt" katkendit,raamatu ettetellijatel palume tulevikus pöörduda Seewaldi statsionaari,teenelisi hulle teenendatakse väljaspool järjekorda,kõiki tellijaid premeeritakse elektrilöögiga ja ühe tableti diperukaniidiga.NB! toimub tasuta toitlustus nõukogudeaegsete produktidega,söögiisu tõstmiseks lauldakse "Internatsionaali" ja loetakse Brežnevi ´brosüüri "Kuidas ma sõja võitsin"

RE+IRL
25.05.2011 10:22
see ei ole hüsteeria,vaid must huumor,millest aga väga vähesed aru saavad,burlesk,mis aga võib muutuda tõeks kui Härk ja co samamoodi jätkavad,no aga mis puutub Lenki,siis KE peaks väga hästi teadma fakti,et Lenk tõi oma häältega kaasa veel kolm kohta ja ainult tänu sellele ollakse täna Valgas võimul,seega suhtuge Lenki äärmise lugupidamisega,muidu võib juhtuda,et SDE on Valgas jälle opositsioonis ja Härk töötu,lisaks on linn keerulises rahanduslikus olukorras,KE-le ei ole kasulik selline linnapea ja seega ka SDE 3 häält,kes ei suuda Tallinna võimukoridoridest väljavõluda lisaraha Valga probleemide lahendamiseks,RE suudab ja seetõttu võib arvata,et Lengi eilne artikkel ajalehes on eelmäng uue vana koalitsiooni tekkeks,sest RE on palju tõhusam koalitsioonipartner kui SDE,teejoomisõhtud ja ümmarguse jutu ajamine linnarahvale ei aita probleemide lahendamisele kaasa,Siilak võiks rohkem parteidistsipliinist lugu pidada,muidu on volikogust minek,see on ühe KE juhtivfunktsionääri ütlus.

saam
25.05.2011 11:10

RE ja IRL ongi oma poliitikaga Eesti elu ja poliitilised otsused müüdavaks teinud. Nüüd siin üks tegelane pakub, et nad võiksid linnavõimu tagasi osta. RE pakub lollust ja raha. Ma loodan, et RE-d ei näe niipea linnavõimu juures, kommentaariumites võite ju edasi unistada ja pappi pakkuda. Minge ostke mujal endale linnavõim. Ehk saab Valga näol tõestada, et tarkuse ja töökusega saab ka midagi saavutada.

 endine
24.05.2011 18:29
Kuulge,Heimar ,loll jutt Teie poolt, suu kinni! Minge Valga Gümnaasiumisse ja töötage seal natuke ehk siis jõuab kohale ,et ilma reformimiseta ja juhtkonna vahatamiseta ning ilma teatud õpetajate väljavahetamiseta pole koolil küll mingit tulevikku.Valga haridus vajab vahetust!

ggg
24.05.2011 19:25
küünlad püha tõdede jaoks.

Hallo
24.05.2011 20:20
Kui te nii kangesti tahate midagi muuta,siis oleks ehk targem alustada sellest,et vahetate gümnast direktori ja mõned õpetajad välja.Viimaste nimed on erinevatest Valgamaalaste kommentaaridest läbi aegade läbi käinud.Sellise lükkega saavutaksite natuke lugupidamist ka mõnegi õppuri silmis.

noonii
25.05.2011 00:08
Reform tuleb igal juhul teha kui H.L. juba selle vastu on. Ja see niiöelda kompromissvariant pole ka mõistlik, sest koera saba pole mõtet jupi kaupa raiuda.

nõus
25.05.2011 08:10
 Reform peab tulema, ilma ei saa. Tehke ta ükskord ära! Tüütu on lehest lehte ühtsama kuuma kartuli veeretamist lugeda. Tegudele ja jõudu linnavolikogule. Mees Tallinnast ei tohiks siinseid protsesse mõjutada.

Maali
25.05.2011 10:51
Mees Tallinnast tahab olla kuulus üle Eesti.

valgakas
25.05.2011 14:10
..peab...peaks..tuleb..oleks...tehke... reformid..kesikud...sotsid..kõik teavad kuidas tuleb teha aga miskipärast keegi ei tee!? reform on see kui koolid korda tehakse ja vanad kibestunud õpetajad oma elukutset vahetavad (see kehtib vaid nendele kes end ära tundsid). vanaaja õpetamisnormid on möödas ja lapsed vajavad ,,teadmisi,, ja sotsiaalse suhtlemise õpetust, mitte mälu-peal faktide kuiva pähetagumist.peale tere ja head aega ütlemise peab noor inimene omama ka mingeid väärtushinnanguid,mitte et koolis saab ,,vaimselt,, pasunasse ja peale kooli annab teistele kes ette jäävad.

1 kommentaar:

  1. Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.

    Я Мэвис Калос, представитель Aiicco страховой PLC, мы выдаем кредит на индивидуальных различий с доверием и чести. мы даем кредит по ставке 2%. если вы заинтересованы любезно связаться с нами по этой электронной почты компании: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) в настоящее время приступить с кредита документа о передаче ок. если вам нужно кредит создать компанию или школу, Вы очень добро пожаловать в Aiicco страховой ПЛК. Вы также можете связаться с нами по этой электронной почте: (amaah.credit.offer@gmail.com). мы можем перечислить любую сумму вы запросили для до недели.

    VastaKustuta