teisipäev, 21. veebruar 2012

Kas tõesti Teine Eesti ärkab?

Poleks uskunud, et kunagi loen Eesti internetiportaalist marksistlikke artikleid ja tööliste üleskutseid töövõtjaile ennast kaitsma. Nüüd on see juhtunud. Delfi avaldas esimese sellelaadse kirjatüki Kreeka ajalehtedest. Kui siia juurde lisada, et meil ka nüüd ametiühingud tänavail ja õpetajad esimese tõelise streigi maha peavad, jääb vaid üle imestada, milliseid muutusi eestlaste seas kohtad.

Kas tõesti Teine Eesti on ärkamas?! Kas tõesti on ka eestlsed nüüd valmis oma õiguste ja parema palga eest seisma? Tuleb välja, et jah on.

Lähemalt räägime sellest ka kolmapäevases telesaates Meedia Keskpunkt. Saade on eetris Tallinna Televisioonis kell 21.30 ehk siis pool kümme õhtul.
Stuudios kommenteerivad viimaseid arenguid alternatiivmeedia esindaja, ajalehe Kesknädal peatoimetaja URMI REINDE, meediaekspert ja Tallinna Televisiooni peatoimetaja MART UMMELAS ning saatejuht HEIMAR LENK. Olge siis 21.30 Tallinna TV ekraanide ees!


Toon siinkohal ka Delfi loo ära 

Eesti Marksistlik Liikumine: Pildikesi Kreeka töölisvõitlusest

21. veebruar 2012 18:53
Eesti Marksistlik Liikumine
 www.DELFI.ee


Kreekat tabanud streikide ja meeleavalduste tõttu avaldab Delfi Eesti Marksistliku Liikumise ajaveebi sissekandeid Kreeka tööliste olukorrast.

Panos Garganas, ajalehe “Tööliste Solidaarsus” toimetaja:

“15 üldstreiki kahe aasta jooksul on põhjustanud tugeva radikaliseerumise. Tööandjad on vastupealetungil. IMF ja Euroopa Liit nõuavad, et valitsus alandaks konkurentsivõime tõstmiseks palku. Alates Papandreou valitsuse lagunemisest on tööandjad järjest enam hakanud palku kärpima. Nad ähvardavad töökohad kaotada, kui ei nõustuta palkade vähendamisega – ja töölised pole sellega nõustunud.

Töölised on alati üldstreike aktsepteerinud, kuid varasemates streikides – ehkki need olid rahvarohked – jäi enamus neist kohale ilmumata. See aga on muutunud iga uue streigiga: ametiühingute tavaliikmed ühinevad nendega järjest enam.

Ametiühingu kohtumised ja piketid on nõudnud rohujuuretasandi organiseerimist ja kokkupõrked politseiga on tekitanud vajaduse jagada protestijad rühmadesse. On arenenud uus kiht aktiviste, kes on väga kogenud organiseerijad. Nüüd on võimalik üldstreik välja kuulutada ühepäevalise etteteatamisega ja see edukalt läbi viia.

Paljud töölised on piisavalt tugevad palgakärbete tagasilükkamiseks ja tööpaikade hõivamiseks. Toimuvad tervete harude tööliste koosolekud, kus massilise töölisvõimu toel luuakse komiteesid. Sellise arengu jätkumine on väga reaalne, seda oli näha viimasest 48-tunnisest üldstreigist. Kui jätkub väljapressimine Kreeka maksejõuetusele viidates, on meil seega vastus olemas.

Enne esimest üldstreiki kaks aastat tagasi olid just revolutsionäärid need, kes haarasid initsiatiivi ametiühingute streigilainele õhutamises. Oktoobris 2009 tuli võimule sotsiaaldemokraatlik PASOKi valitsus, kelle vastu ametiühingud olid esialgu kõhklevad streikima.

Kuid nende tavaliikmeid mõjutasid streikima antikapitalistlikud vasakpoolsed. Ja kui IMF Kreekasse saabus, nõudsid revolutsionäärid võlgade tasumata jätmist ja selle küsimuse andmist tööliste otsustada. Nõnda näeb välja tööliste võim. Seega on revolutsionääridel olnud otsustav roll inimeste ideede kujundamisel ja nende rakendamisel praktikas.”

Moissis Litsis, ajalehe Eleftherotypia tööliskomitee ja Ateena Ajakirjanike Ametiühingu liige:
“Oleme streikinud 22. detsembrist ja meile pole palka makstud eelmisest augustist. On harilik, et tööstused jätavad töölised rahata. Kreekas on seadus, mille järgi pankroti äärel olevad firmad tohivad katkestada töölistele palkade maksmise.

Eleftherotypia on Kreeka suuruselt teine ajaleht ja see on tuntud oma radikaalsuse poolest. Kuid nüüd hakkavad ajalehe töötajad välja andma uut ajalehte, Eleftherotypia Töölised. See on osa uuest radikaalsuse lainest Kreeka töölisliikumises.

Streigi algusest peale on inimesed soovinud streikijate oma ajalehte. Seda on nimetatud utoopiliseks ideeks, kuid kavatseme asutada ajalehe mitte ainult siinsete tööliste, vaid kogu ühiskonna jaoks. Ajalehte hakkab välja andma meie 800 inimesest koosnev kollektiiv. Esialgne trükiarv saab olema 50 000. Varem oli see maksimaalselt 30 000. Oma ideede levitamise kõrval on vaja teenida raha ka meie streigifondi jaoks.

Ajalehe omanik tahab piirata meie ligipääsu toimetuses olevatele abivahenditele. Me ei okupeeri toimetust, kuid meil on ligipääs tööruumidele ja trükkimisvahenditele. Ametiühingud abistavad meid rahaliselt ajalehe trükkimisel, juhul kui me Eleftherotypia trükkimismasinaid kasutada ei saa.

Lugejatel on Eleftherotypia’ga tugev side. Nad on lugenud meie vastuseisust “troika” otsustele. On saabunud aeg võtta ajaleht tööliste valdusse.

Kreeka olukord näib mõnes mõttes sõjaolukorrana. Inimesed on tööta ja toituvad supiköökides, neil puudub sotsiaalne turvatunne. Inimesed on äärmiselt vihased, sest ükski tavaelanikkonna kiht pole kärbetest puutumata jäetud, olgu nad avalikus või erasektoris.

Ka väikeettevõtete omanikud on suurtes raskustes. Ja kuna oleme olnud kaua palgata, sõltume perekondade ja sõprade säästudest ja rahast. Kõik see aitab, kuid paljud meie töölised on meeleheitel. Nagu mujal maailmas, julgustatakse ka Kreekas inimesi olema individualistlikud; kuid praegune kriis on inimesi üksteisele lähendanud. On hakatud mõistma, et me oleme kõik ühes paadis.

Võimuesindajad püüdsid inimesi hirmutada, küsides: „Mis juhtub, kui me Euroopast lahti ütleme?“ Kuid inimesed ei karda enam – neil pole midagi kaotada.”

Tasos Anastasiades, EPASS solidaarsuskomitee koordinaator:
“Püüame ühendada erinevate alade tööliste võitlused. Meediatöötajad on alustamas kooskõlastamist telekanalite ja ajalehtedega. Avaldame survet üldise ja laialdase meediatöötajate streigi alustamiseks. Tuhanded töölised on streikinud Alabise ravimifirmas koondamiste vastu. Mitu nädalat on kestnud streik palga vähendamise vastu elektroonikafirmas Intracom Defence, mis muuhulgas valmistab rakette.

Püüame kõiki neid streike kooskõlastada ja haarata ühendatud võitlusse rohkem töölisi. Lõime EPASS solidaarsuskomitee, mis koosneb peamiselt ametiühingute töölisaktivistidest. Meie komiteesse kuuluvad ka Ravimitööstuse Ametiühingu juhid, keda toetab selles ürituses nende liikmeskond.

Ajalehes Eleftherotypia on viis eri ametiühingut. Sealsed töölised valisid ühise komitee, mis toetab EPASSi. Meie ettevõtmine on osaliselt mitteametlik. On vajalik, et inimesed erinevates töökohtades õpiksid üksteiselt.

Suurem kooskõlastamine on sundinud ametiühingujuhte kuulutama välja laiaulatuslikemaid streike. Meie järgmiseks eesmärgiks on täielik streik kõigi tööliste poolt. Samuti tahame tööliste kontrolli.

Tahame, et töölistele avataks arveraamatud, et nad näeksid, kuhu nende raha on kadunud ja milliseid valesid meile selle kohta on räägitud. Kui ülemus vallandab töölisi, tuleb ettevõte riigistada, ülemuse vara konfiskeerida ja jagada see rahata jäänud töölistele.”


(Tõlgitud ajalehest Socialist Worker).
(Tekst pärineb ajaveebist http://agitatsioon.wordpress.com.)

1 kommentaar:


 1. Профсоюзы вредят очень своим членам.Потому что я обратился к профсоюзам за помощью у меня появились серозные проблемы и я потерял много денег и здоровья.У меня суд в марте 2015 в Великобритании в Edmonton County Court 59 Fore Street, London N18 2TN суд против профсоюза GMB, если кто-то сможет мне помочь, я был бы очень рад включая интернет и пресс. Этот суд это также суд против британской справедливости, которая здесь очень плохая.
  Я был во всех британских судах включая Страсбург против Великобритании никто не хотел мне помочь я всё програл.Живу больше десять лет в Лондоне плачу налоги но в Великобритании справедливость найти для иностранцев почти невозможно.Я Поляк говорю по русски,германцки и английски я прожил больше шестнадцать лет в Германии, я побывал почти в всём Советском Союзе.
  Я был чемпионом Польши взрослых по борьбе в 1986.Совсем я был больше 30 лет борцом- в Польше в нацйионалной команде а в Германий я боролся в Бундеслигие и в Советском Союзе где я выступал за Москонцерт как кечист со знаменитом борцом Поляком Анджей Супрон и со страны Советской команды чемпионом мира Женя Артюхин
  Если можете опубликовать мою просьбу за помочь потому что я опасаюсь, что я могу програть этот суд потому что профсоюзы обладают большими деньгами а в британском суде не возможно говорить о справедливости.
  Я знаю точно что у меня могут быть проблемы со страны британской власти но меня всё равно я не хочу здесь жить могут меня убить,посадить в тюрьму здесь всё возможно но меня всё равно больше терпеть британскую несправедливость невозможно
  Marian Lukasik
  Email:technik888@gazeta.pl
  Tel:00447985284791http://polscott24.com/english/worker-sues-trade-union/
  Trade Unions cheat members and get rich on the proceeds
  http://polscott24.com/english/marian-lukasik-london/
  http://anti-trade-unionists.blog.onet.pl/2013/06/ http://www.youtube.com/watch?v=ukeWDrtqviw

  VastaKustuta